Siirry suoraan sisältöön

edunvalvonta

Vaikuta, vastaa ja voita!

Moikka! 

PIRATE ja Pirha ovat tehneet yhteistyötä harjoittelupaikkojen puutteiden eteen ja miettineet keinoja harjoittelupaikkojen lisäämiseksi, jotta jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus sujuvaan ja opettavaiseen harjoittelujaksoon.

Pirkanmaan reunapaikkoilla on usein paikkoja, jotka jäävät varaamatta. Olemme miettineet näiden vetovoimaisuuden lisäämistä ja nyt tekisimme tätä koskien pientä kartoitusta seuraava tapaamistamme varten.

Käy vastaamassa lyhyeen kyselyyn ja jätä samalla tuni-sähköpostisi ja osallistut haalarimerkki lahjakortin arvontaan! (PIRATEn tuotteisiin) Lahjakortti arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kysely on loppunut ja voittajalle on ilmoitettu!

EDUNVALVONTATIEDOTE

Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietetään taas 8.-14.4. Nyytti ry, opiskelijoiden mielenterveystyötä tekevä järjestö, järjestää koko viikon ajan ilmaisia tapahtumia ja webinaareja liittyen mielenterveyteen ja sitä ympäröiviin aiheisiin. Lisätietoja tapahtumista löydät Nyyti ry:n sivuilta tai tämän linkin kautta!

Webinaarit ja muut tapahtumat – Nyyti ry

Osallistu oman tutkintosi palauteporinoihin! Palauteporinoissa keskustellaan opettajien ja henkilöstön kanssa viime vuoden palautteista ja mietitään toimenpiteitä kehitystä varten. Lisätiedot löydät Intrasta tai tämän linkin kautta!

Opiskelijapalautekyselyjen tulokset saatavilla Valvomossa: Opinnot etenevät suunnitellusti ja opiskelutaidot koetaan hyviksi (tuni.fi)

MM-luovuttamisen kisat ovat yhä käynnissä!Akateemisen luovuttamisen MM-killpailut ovat käynnissä 30.4. saakka. Käy luovuttamassa verta missä vain Veripalvelun pisteessä, ja kerro osallistuvasi MM-luovuttamisen kisoihin PIRATEn tiimissä. MM-luovuttajille on jaossa myös hauska haalarimerkki! Lisätietoja TARAKIn nettisivuilta.

Edunvalvontatiedote


Loka-marraskuussa pyydettiin uuden opiskelijan palautetta, vuosipalautetta sekä YAMK-palautetta. Näiden pohjalta alkaa TAMKin vuosittaiset tutkinto-ohjelmakohtaiset palauteporinat. Palauteporinoissa keskustellaan opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa vuoden 2023 palautteista ja mietitään toimenpiteitä koulutuksen kehitykseen. Löydät sosiaali- ja terveysalan palauteporinoiden ajankohdan intrasta! Tule mukaan kehittämään oman alasi tutkinto-ohjelmaa <3


Jos olet aloittanut ensimmäisen korkeakoulututkintosi suorittamisen kevätlukukaudella 2024, käy vastaamassa TerveysStartti-kyselyyn Self-verkkopalvelussa. Vastattuasi saat palautteen terveydentilasta ja mahdollista ohjausta YTHS:n palveluihin.


Muista myös maksaa YTHS maksu 15.3. mennessä!

Edunvalvontatiedote

PIRATE ry:n kopokahvit

On taas aika vastailla TAMKin keräämään opiskelijapalautteeseen! Opiskelijapalautetta kerätään 24.10.-10.11. ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilta sekä viime keväänä aloittaneilta YAMK-opiskelijoilta. Palautekyselyn löydät omasta tuni-sähköpostistasi! Opiskelijapalautteeseen vastaaminen on myös sinun etusi. PIRATE ry:n lukukausittaisilla kopokahveilla tavataan TAMKin henkilökuntaa, kuten opinto-ohjaajat ja tutkintovastaavat. Käymme läpi yhteistyöfoorumeilla ja opiskelijapalautteissa esille tulleita asioita.

Muuta

Sairaanhoitajien yhteistyöfoorumeilla heräsi keskustelua hyvien teemojen pohjalta. Esille nousi mm. koulukiusaaminen ja tuntien häirintä. Haluaisimme muistuttaa opiskelijoita siitä, että kiusaaminen ei kuulu mihinkään ikäluokkaan. Toivoisimmekin jokaisen puuttuvan kiusaamiseen, mikäli sellaista huomaa. Jokainen opiskelija ansaitsee tulla nähdyksi ja kunnioitetuksi, sekä jokaisella tulisi olla rauha oppia.

Jos koet tai huomaat kiusaamista, voit ottaa myös meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä:

 • Koko hallitus: hallitus@piratery.fi
 • Koulutuspolitiikka (edunvalvonta): kopo@piratery.fi
 • Sosiaalipolitiikka (hyvinvointi): sopo@piratery.fi
 • Häirintäyhdyshenkilöt:
  • hairinta.mila@piratery.fi
  • hairinta.riku@piratery.fi

Myös meidän nettisivujen purnausnurkka, jossa voi ottaa anonyymisti yhteyttä: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/

Edunvalvontatiedote

Kopon mietteitä

Tarvitseeko tilanteen aina olla kriittinen, ennen kuin potilaan tunteet huomioidaan ja niistä keskustellaan?

Osallistuin perjantaina 22.9. Sairaanhoitajapäiville messukeskuksessa. Kävin myös joillakin luennoilla, ja haluaisin jakaa yhdestä mielenkiintoa herättäneestä muutamia asioita myös tänne.

”Mihin sairaanhoitaja tarvitsee tunneälytaitoja”- luennolla avattiin tunneälytaitoja käsitteenä, sekä kuinka niitä kukin voisi hyödyntää ja kehittää.

 • Tunneälytaidoilla iso merkitys hoitajien jaksamiseen.
 • Ihmisillä tarpeet tunteiden takana. Jokaisella on tarve tulla kohdatuksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja kuulluksi.
 • Tunteita on yleensä useampi samaan aikaan. Potilas voi näyttäytyä vihaisena, mutta taustalla voi olla esimerkiksi pelko. Tärkeää tunnistaa primaarinen tunne, jotta se tulee nähdyksi. Tilanteen huomiointi on oleellista tunteen ymmärtämiseksi.
 • Opettele käsittelemään ja päästämään hankalista tunteista irti ennen seuraavaa potilaskohtaamista. Sanat voivat unohtua, tunnetilat jäävät mieleen. Omat tunteet on käytävä läpi jossain vaiheessa.
 • Tunnetaitojen vahvistus vaatii rohkeutta ja itsensä altistamista vaikeille tunteille.
 • Laadukas hoito ja potilaskohtaaminen vaatii tunnekohtaamista. Potilas tuo seuraavaan kohtaamiseen huomiotta jätetyt tunteet.

Sopon ja kopon Yhteystiedot

Voit laittaa meille viestiä pienelläkin kynnyksellä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, sen laadusta tai haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta: 

kopo@piratery.fi tai sopo@piratery.fi

Hallitukselle myös laittaa nimettömänä viestiä meidän purnausnurkkaan: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/ 

Edunvalvontatiedote

PIRATE ry on ollut TAMKin sekä Pirhan työntekijöiden kanssa harjoitteluiden innovointityöpajassa ideoimassa erilaisia tapoja suorittaa harjoitteluita. Yhdessä mietittiin, kuinka harjoittelupaikkoja voitaisiin lisätä niin, että työntekijätkin jaksaisivat työssään ja opiskelijoilla olisi tasavertaisempi mahdollisuus päästä erilaisiin harjoitteluihin. Tilaisuudessa oli esittelemässä HUSin oppimisyksikön oh, joka kertoi syksyllä 2022 heillä alkaneesta pilotista. 

Mikä? 

 • HUSin monialainen oppimisyksikkö, M12 verisuonikirurgian vuodeosasto 
 • HUSin tavoitteena oli lisätä kirurgisen hoitotyön harjoittelupaikkoja.  
 • Haluttiin myös uusi harjoittelumalli, jossa korostuisi monialainen oppiminen.  
 • Oppimisyksikön käytäntömallissa opiskelijoiden tiimityötaidot sekä päätöksenkyky vahvistuu. 

Tämä meille? 

Opiskelijat tekevät kolmivuorotyötä, ja opiskelijoita on 24/7 kesää ja joulua lukuun ottamatta. Opiskelijoita on 5 aamuvuorossa, 5 iltavuorossa ja 1-2 opiskelijaa yövuorossa. Ohjaajia on sekä aamussa että illassa 2-3. Yövuorossa on yksi ohjaaja. HUSin malli koettiin pilotin haasteista huolimatta toimivana ja hyvänä tapana oppia. Idea sai kannatusta tapaamisessa, ja Pirhan sekä TAMKin työntekijät pohtivat yhdessä opiskelijaedustajien kanssa mallin toimivuutta Pirhan alueella.  

Sopo ja kopo 

Voit laittaa meille viestiä pienelläkin kynnyksellä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, sen laadusta tai haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta: 

kopo@piratery.fi tai sopo@piratery.fi

Hallitukselle myös laittaa nimettömänä viestiä meidän purnausnurkkaan: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/ 

Edunvalvontatiedote

In English below!

Pirkanmaan hyvinvointialue

Työsopimus:

 • Uutta työsopimusta tarjottaessa vertaa sitä nykyiseen työsopimukseen. Mikäli uudessa sopimuksessa on huonommat ehdot, sitä ei tarvitse allekirjoittaa. Mikäli nykyinen työsopimus on hukassa, kopion saa palkkatoimistosta.
 • Työsuhde-edut kuuluvat myös määräaikaisille, sillä työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti!

Palkanmaksun ongelmat:

 • Mikäli palkkaa ei ole maksettu palkkapäivänä ollenkaan, siitä puuttuu osa tai palkka on maksettu väärin, vaadi esihenkilöltä palkanmaksua heti. Vaadi myös viivästyskorkoa. Käytä sähköpostia ja talleta viesti.
 • Vertaa joulukuun ja viimeisintä palkkalaskelmaasi. Palkkarakenteen tulee olla sama, henkilökohtaiset lisät ja työkokemuslisät ovat ennallaan.

______________________________________________________________________________

Employment contract:

 • If employer offers a new employment contract, compare it with the current contract. If the new contract has worse terms you don’t have to sign it. In case you have lost your contract, you can ask a copy from the payroll office.
 • As a temporary worker you are entitled to same fringe benefits as permanent employees. Employment Contracts Act requires that employer treats employees equally!

Salary payment problems:

 • If the salary hasn’t been paid at all on the payday, a part is missing or the salary has been paid incorrectly, demand payment from the employer immediately. Also demand penalty interest. Use email to communicate and save the messages.
 • Compare your received payslip from December to your latest. The salary structure must be the same including same personal bonuses and work experience bonuses.

Tehy ja Super hyväksyivät sovintoehdotuksen!

Tehy ja Super hyväksyivät sovintoehdotuksen! ❤️

Tästä johtuen mielenilmaisun tilalla järjestämme kahvihetken. Kaikki SOTE-alan opiskelijat ovat tervetulleita nauttimaan kahvipöydän tarjonnasta Lämpiön edustalle 5.10. klo 12-13. Samalla voimme yhdessä juhlistaa uutta sopimusta🥳

SOTE-opiskelijat ja alan ammattilaiset, me todellakin pidettiin yhtä!

Tehy and Super have accepted the settlement submission ❤️

Because of this, instead of the protest, we are arranging coffeetime. All students of Social and healthcare-fields are welcome to join us enjoying the treats of coffee table at 5.10 12-13 o’clock, in front of Lämpiö (Big space before campus cafeteria). At the same time, we can all celebrate the new contract.

Students and professionals of SOTE-field, we truly stood together!

SOTE-opiskelijoiden mielenilmaus

Haluatko näyttää tukesi nykyisissä hoitoalan työtaistelutoimissa? Oletko miettinyt, miten meidän opiskelijoiden ääni pakkolaista ja heikoista työoloista saadaan kuuluviin? Jos vastasit edes yhteen kysymyksistä kyllä, liity mukaan SOTE-alan opiskelijoiden mielenilmaukseen!

Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijat L’Addikti ry:n aloitteesta SOPU ry ja PIRATE ry järjestävät mielenilmauksen Tampereen ammattikorkeakoululla 5.10. klo 11. Mielenilmaus kestää 15 minuuttia, jonka aikana keskeytetään SOTE-alan opetus kokonaan. Opiskelijat poistuvat luennoilta taivaallisen rauhan aukiolle (Teiskontie 33) ja etäluennot sammutetaan mielenilmaisun ajaksi. Myös harjoittelussa olevat opiskelijat voivat osallistua. Mielenilmaisussa on osallistujille tarjolla kahvia. Ainejärjestöt ja SOTE-alan opiskelijat ympäri Suomea osallistuvat mielenilmaisuun omilla kampuksillaan samaisena ajankohtana.

Näytetään yhdessä, että terveys- ja sosiaaliala on korvaamaton, ja tuetaan toisiamme, meitä korvaamattomia ja rautaisia terveydenalan ammattilaisia taistelemalla meille kuuluvista oikeuksista. Ota siis opiskelijakaverisi mukaan ja tule näyttämään koko Suomelle, että myös meistä opiskelijoista lähtee tarvittaessa ääntä! ❤️

Mielenilmaisu on avoin tapahtuma kaikille alasta riippumassa ja sinne toivotaankin osallistujia sankoin joukoin. Tehy ry sekä media ovat tietoisia mielenilmaisusta.

#soteopiskelijat#pidetäänyhtä#meilläonoikeus

Do you want to show your support in ongoing healthcare job action? Have you been thinking how our students voice can be made heard concerning poor working conditions and new forced work law? If you answered yes in even one of these questions, join us in social and health care-field (SOTE) students demonstration!

At the initiative of L’Addikti ry of Laurea, SOPU ry and PIRATE ry arrange a protest in Tampere University of Applied Sciences in 5.10.2022 at 11 o’clock. The protest lasts for 15 minutes and during it all teaching of SOTE-field will be halted. Students exit from lectures into Taivaallisen rauhan aukio (Teiskontie 33) and all online lectures will also be shutdown for the duration. Students doing practical training may also participate and coffee is served to all joining the protest. Student associations and students of SOTE-field from all over the Finland participate in the protest at the same time in their own campuses.

Let’s show together, that social and healthcare-field is irreplaceable and support each other, the hard-earned and irreplaceable professionals to fight about the rights that belong to us. So, take your student friends with you and come show to the whole of Finland, that we students can make ourselves heard if need arises! ❤️

The protest is open for all students regardless of the field and we hope for as many as possible to participate. Tehy ry and media are aware of our protest.

Hae Tamkon edustajistoon!

Tamkon edustajistovaalit ovat taas jälleen täällä! 📬

Ehdokasasettelu alkaa huomenna 20.9. ja jatkuu 11.10. klo 12 saakka.

PIRATE🐶 ja SOPU🐹 keräävät yhteistä SoTen Valitut Palat –ehdokaslistaa!

▫️ Mitkä edustajistovaalit?
– Tamkon edustajistossa on 21 opiskelijaa vaikuttamassa opiskelijakunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Näin ollen pääset ajamaan ja ylläpitämään opiskelijoiden hyvinvointia, sekä luomaan uusia kontakteja.
– Edustajiston tehtäviin lukeutuu mm. edustajiston puheenjohtajiston sekä opiskelijakunnan hallituksen valitseminen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, suurimmat linjaukset, hallitustyön valvonta ja päätökset esim. opiskelijakunnan säännöistä, jäsenmaksusta sekä opiskelijakunnan suuremmista hankinnoista ja uudistuksista.

▫️ Kuinka paljon edustajisto vaatii aikaa?
– Edustajisto kokoustaa kerran kuukaudessa. Kokouksissa toimit yhdessä muiden kanssa, eikä näin ollen vastuuta joudu ottamaan tai päätöksiä tekemään yksin.

▫️ Kuka voi hakea edustajistoon?
– Edustajistoon voit hakea, jos olet TAMKissa läsnäoleva opiskelija ja olet maksanut Tamkon jäsenmaksun.

▫️ Miten haen edustajistoon?
– Ilmoittaudu hakijaksi Tamkon nettisivuilla. Tämän jälkeen asetu ehdolle ehdokaslistalle tai perusta oma ehdokaslistasi.

▫️ Mikä on SoTen Valitut Palat?
– PIRATE ry ja SOPU ry keräävät yhdessä ehdokaslistaa edustajistovaaleihin. SoTen Valitut Palat -ehdokaslistalla haetaan ehdokkaita Tamkon edustajistovaaleihin. Hakeaksesi edustajistoon, täytyy olla ehdokaslistalla tai voit halutessasi perustaa myös oman ehdokaslistan.

▫️ Miten SoTen Valitut Palat ehdokaslistalle voi liittyä?
– Sosiaali- tai terveysalan opiskelijana voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia SOPU ry:n koulutuspoliittiselle vastaavalle miikka.kuusela@tuni.fi

⏳ Ilmoittautumisaika on 20.9.- 11.10.2022 klo 12.00.

Lisää tietoa ilmoittautumisen yhteydessä, linkin löydät Tamkon nettisivuilta ja PIRATEn tai SOPUn IG biosta.