Siirry suoraan sisältöön

Edunvalvontatiedote

In English below!

Pirkanmaan hyvinvointialue

Työsopimus:

  • Uutta työsopimusta tarjottaessa vertaa sitä nykyiseen työsopimukseen. Mikäli uudessa sopimuksessa on huonommat ehdot, sitä ei tarvitse allekirjoittaa. Mikäli nykyinen työsopimus on hukassa, kopion saa palkkatoimistosta.
  • Työsuhde-edut kuuluvat myös määräaikaisille, sillä työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti!

Palkanmaksun ongelmat:

  • Mikäli palkkaa ei ole maksettu palkkapäivänä ollenkaan, siitä puuttuu osa tai palkka on maksettu väärin, vaadi esihenkilöltä palkanmaksua heti. Vaadi myös viivästyskorkoa. Käytä sähköpostia ja talleta viesti.
  • Vertaa joulukuun ja viimeisintä palkkalaskelmaasi. Palkkarakenteen tulee olla sama, henkilökohtaiset lisät ja työkokemuslisät ovat ennallaan.

______________________________________________________________________________

Employment contract:

  • If employer offers a new employment contract, compare it with the current contract. If the new contract has worse terms you don’t have to sign it. In case you have lost your contract, you can ask a copy from the payroll office.
  • As a temporary worker you are entitled to same fringe benefits as permanent employees. Employment Contracts Act requires that employer treats employees equally!

Salary payment problems:

  • If the salary hasn’t been paid at all on the payday, a part is missing or the salary has been paid incorrectly, demand payment from the employer immediately. Also demand penalty interest. Use email to communicate and save the messages.
  • Compare your received payslip from December to your latest. The salary structure must be the same including same personal bonuses and work experience bonuses.