Siirry suoraan sisältöön

Häirintäyhdystoiminta

Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden ainejärjestö – PIRATE ry:n tapahtumat ovat aina häirintävapaita.

PIRATE ry ei hyväksy tapahtumissaan painostusta juomiseen, alastomuuteen tai muuhun häirintään, jonka henkilö voi kokea epämiellyttäväksi. Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai painostusta hallitukseltamme, tapahtuman järjestämiseen osallistuvilta muilta ainejärjestöiltä tai -kerhoilta, emmekä tuutoreilta tai tapahtumaan osallistuvilta opiskelijoita. Jokaiseen tapahtumaamme voi osallistua alkoholittomasti tapahtumasta riippumatta. Rastitapahtumissamme alastomuudella ei anneta lisäpisteitä.

Haluamme ainejärjestönä mahdollistaa kaikille mukavan ilmapiirin sekä tapahtumia, jossa jokainen voi nauttia olostaan ilman häirintää tai painostusta. Toivomme, että mikäli joku kokee joitain edellä mainittuja asioita koulussa tai opiskelijatapahtumissa, asiasta oltaisiin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Asian tuomisella tietoomme pystymme puuttumaan häiritsevään käytökseen. Asiat käsitellään aina luottamuksella, salaisena ja sitä viedään eteenpäin vain ilmoittajan kanssa yhteisymmärryksessä.

Häirinnästä voi olla yhteydessä PIRATE ry:n häirintäyhdyshenkilöihin tai Tamkon häirintäyhdyshenkilöihin hairintayhdyshenkilot@tamko.fi

häirintäyhdyshenkilöt

Joona Lassila

hairinta.joona@piratery.fi

Marianne Lehvilä

hairinta.marianne@piratery.fi

Turvallinen tila

PIRATE on koostanut periaatteet ja toimenpiteet turvallisesta tilasta pohjaksi kaikelle
toiminnalle. Tarkoituksena on, että jokaisella jäsenellä ja tapahtumiin osallistuvalla
henkilöllä on turvallinen ja arvostettu olo juuri sellaisena kuin on. Jokainen PIRATEn
toimintaan osallistuva henkilö sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita, muussa
tapauksessa PIRATElla on oikeus poistaa henkilö tapahtumasta tai tarvittaessa
evätä tämän kaikki osallistuminen toimintaan.

Mitä on häirintä?
Häirintä on yhdenvertaisuuslain mukaan käyttäytymistä, jolla loukataan
tarkoituksella tai tosiasiallisesti henkilön ihmisarvoa. Häirintä kohdistuu kiellettyyn
syrjintäperusteeseen eli esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan tai
etnisyyteen luoden halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, hyökkäävän tai
vihamielisen ilmapiirin. Häirintä voi käyttäytymisenä olla viestejä, somepostauksia
tai ilmeitä ja eleitä. Häirintä voi olla kohdistettu yhteen ihmiseen tai kokonaiseen
ihmisryhmään.

Mitä on seksuaalinen häirintä?
Tasa-arvovaltuutettu:
“Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua
syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä,
luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti
luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”
Seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi vihjailevin elein, härskeillä puheilla,
kaksimielisillä vitseillä, huomauttelulla pukeutumisesta, sopimattomien kuvien
lähettelyllä tai fyysiseen koskemattomuuteen kajoamisella.

Mitä on sukupuoleen kohdistuva häirintä?
“Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole
luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen,
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

Sukupuoleen kohdistuva häirintä voi ilmetä sukupuolesta kiusaamisena,
alentamisena tai halventavana puheena.

Mitä on kiusaaminen?
Kiusaaminen on tahallista ja toistuvaa toisen epämiellyttäväksi kokemaa psyykkistä tai fyysistä toimintaa. Kiusaamistilanteessa kiusaaja käyttää valtaa alistaen kiusattua.

Kiusaaminen voidaan jaotella suoraan tai epäsuoraan kiusaamiseen. Suorassa kiusaamisessa uhria nöyryytetään fyysisin loukkauksian (potkiminen, lyöminen) tai puhein (nimittely, haukkuminen). Epäsuora kiusaaminen on taas juorujen levittämistä, mustamaalaamista sekä pahan puhumista selän takana, ja näillä on tarkoitus aiheuttaa haittaa toisen sosiaalista asemaa ja mainetta kohtaan.

Korhonen, L. Kiusaaminen. 2021. Terveyskirjasto.

Turvallisen tilan periaatteet

 • Jokainen osallistuja on tervetullut mukaan ikään, taustaan, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, syntyperään tai muuhun tekijään katsomatta.
  • Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.
 • Kaikki PIRATEn toiminta on häirinnästä ja kiusaamisesta vapaata.
  • PIRATE ei salli toiminnassaan minkäänlaista epäasiallista kohtelua.
 • Jokainen toimintaan osallistuva on velvollinen huolehtimaan omalta osaltaan turvallisen tilan toteutumisesta.
  • Kaikki sitoutuvat huomioimaan oman toiminnan vaikutuksia muihin, toimimaan asiallisesti, puuttumaan tarvittaessa sekä kunnioittamaan muita ja muiden omaa tilaa.
  • Jokainen yhteistyötaho sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita.
 • Ei on aina ei. Toiminnassa ketään ei painosteta
  • alkoholin juomiseen – aina on alkoholiton vaihtoehto eikä valintaa kyseenalaisteta.
  • nöyryyttämään itseään tai muita – rasti- ja sitsitehtävät eivät nöyryytä ketään ja niistä saa aina kieltäytyä ilman kyseenalaistamista.
  • Myöskään alkoholin käytöstä, alastomuudesta tai yleisesti huonosta käytöksestä ei palkita eikä niihin kannusteta.
 • Tapahtumien järjestäjät, osallistujat ja muut tahot ovat kaikki tasavertaisia keskenään.
  • Toiminnasta tulee aina antaa palautetta rakentavasti, mutta henkilökohtaisuuksiin ei tule mennä missään tilanteessa.
 • PIRATE noudattaa Tamkon Eettistä Ohjeistoa – Code of Conductia
  • Kaikki Code of Conductin sisältö koskee kaikkea PIRATEn toimintaa, vaikka niistä ei erikseen mainittaisi.

Kun kohtaat häirintää tai kiusaamista

 • Reagoi ja puutu tilanteeseen
  • Ilmaise kiusaajalle tai häiritsijälle selkeästi, ettei kyseinen toiminta ole hyväksyttävää.
  • Jos koet tilanteen vaikeaksi, pyydä kaveri, PIRATEn hallituslainen tai muu järjestäjä mukaan.

o Jos häiritsijä kuuluu ainejärjestön tai –kerhon hallitukseen, ota yhteys
puheenjohtajaan, häirintäyhdyshenkilöihin tai Tamkoon. Tapahtumissa
voit kertoa tilanteesta myös toiselle järjestäjälle.

 • Paina mieleesi tilanteen yksityiskohdat ja kirjaa ne tarvittaessa ylös
  Nämä seikat voivat auttaa myöhemmin tilanteen käsittelyssä:
  • Tapahtumapaikka- ja aika, mahdolliset läsnä olleet todistajat
  • Säilytä viestit ja kuvat vain itselläsi
 • Hae tarvittaessa apua

PIRATEn omat toimenpiteet

Tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä mahdollistetaan erityistarpeiden ja -huomioiden ilmoittaminen luottamuksellisesti järjestävälle taholle.

Ilmoitamme tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä tapahtumakohtaisesti. Valitettavasti
useimmat käyttämämme tapahtumapaikat eivät ole olleet täysin
saavutettavia, mutta jatkossa pyrimme järjestämään kaikki tapahtumat mahdollisimman saavutettavasti.

Tapahtumakuvauksissa ja tapahtumissa tuodaan entistä selkeämmin esiin
tapahtumaa koskevat turvallisen tilan periaatteet, jokaisen osallistujan
oikeudet ja velvollisuudet.

Turvallisuus ja esteettömyys

PIRATEn tapahtumat ovat häirinnästä ja kiusaamisesta vapaita tapahtumia. Kohdatessasi epäasiallista toimintaa, ota yhteys PIRATEen ja kerro tilanteesta, joko paikan päällä tai ottamalla yhteyttä piratery.fi/hallitus/. Myös PIRATEn koulutetut ja täysin luottamuksella toimivat häirintäyhdyshenkilöt kuuntelevat sinua piratery.fi/hairintayhdystoiminta/ 

Huomioithan, että tila tai alue ei ole täysin esteetön ellei ei toisin mainita. Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja tapahtuman vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit ilmoittaa erityistarpeista tai -huomioista, kuten esimerkiksi terveydellisistä syistä johtuvista tarpeista. Sairauksia tai syitä ei tarvitse selittää, vain tarve. Ota rohkeasti yhteyttä tapahtuman vastuuhenkilöön, mikäli sinulla on kysyttävää! 

Järjestäjällä on oikeus poistaa välittömästi tapahtumastaan asiattomasti käyttäytyvät osallistujat.

Sivusto päivitetty 27.2.2024