Siirry suoraan sisältöön

Mukaan toimintaan

Oletko kiinnostunut tapahtumien järjestämisestä ja ideoinnista? Haluatko tutustua muiden alojen opiskelijoihin ja verkostoitua yhteistyötahojen kanssa? Kiinnostaako opiskelijoiden etujen ja hyvinvoinnin ajaminen? Haluatko opiskeluvuosiisi muutakin sisältöä kuin puuduttavat kurssit ja tentit? Älä enää epäröi, vaan hae mukaan seuraavan vuoden PIRATEn hallitukseen!

PIRATE ry:n hallitukseen kuuluu jopa 14 henkilöä, joka koostuu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 3-12 hallituksen jäsenestä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat vastuualueet hallituksen toiminnassa, mutta kukaan ei joudu hoitamaan asioita yksin. Nykyiset hallituksen jäsenet ja vastuualueet löydät täältä.

Uusi hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa tapahtuvalla äänestyksellä, joka ajoittuu yleensä lokakuulle. Ehdolle voivat asettua kaikki PIRATE ry:n varsinaiset jäsenet. Hallituksen toimikausi on vuoden verran, tammikuun alusta joulukuun loppuun.

Hallitustoiminta vie jonkin verran aikaa, mutta se myös antaa toimintaan käytetyn ajan moninkertaisesti takaisin mm. erilaisina kokemuksina ja kestävillä ystävyyssuhteilla.

Mitä hallitustoiminnasta saa?

 • Opit uusia taitoja ja pääset kehittämään itseäsi
 • Pääset vaikuttamaan asioihin
 • Kokemus eduksi työnhaussa
 • Tapaat mahtavia ihmisiä ja sidot uusia ystävyyssuhteita
 • Verkostoidut eri tahojen välillä
 • Saat opintopisteitä tutkintoosi (opintosuunnitelmasta riippuen)
 • Kerrytät uusia kokemuksia

Mitä hallitustoimintaan tarvitaan?

 • Aitoa innostusta ja mielenkiintoa
 • Ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Halua oppia uutta ja vaikuttaa asioihin
 • Joustavuutta ja aikaa

Aikaisempaa kokemusta järjestö- tai hallitustoiminnasta ei tarvita. Tukenasi on aikaisemman vuoden hallituslaisia sekä hyvät perehdytykset. Opit kaiken tarvittavan hallitustoiminnan aikana!

KOKOUKSET JA OSALLISTUJIEN OIKEUDET

PIRATE ry:n toimintaa ohjaavat pääosin säännöllisesti pidettävät kokoukset. Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt määrittävät tiettyjen kokouksien ajankohdat ja sisällöt, kuten kevät- ja syyskokouksen, jotka ovat aina myös jäsenille avoimia. Näiden lisäksi tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä kokouksia, jotka ovat myös avoimia sääntömääräisiä kokouksia. Ennen sääntömääräisiä kokouksia laitamme kokouksen esityslistan näkyville omalle TAMK pääkampuksella sijaitsevalle ilmoitustaulullemme D1-aulassa. PIRATE ry:n syyskokouksessa valittu hallitus järjestäytyy tulevaa vuotta varten järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen sisäiset kokoukset ovat jatkuvan toiminnan kannalta olennaisimmat, sillä niissä tehdään päätöksiä jokapäiväisen toiminnan osalta. Kesäaikaan järjestetään hallituksen kesäkokous, joka on laajempi hallituksen kokous jossa tarkastellaan tulevaa syksyä.

PIRATE ry:n jäsenet, kannatusjäsenet ja hallitusalumnit ovat siis tervetulleita kaikkiin sääntömääräisiin kokouksiin ja avoimiin kokouksiin!

OSALLISTUJIEN OIKEUDET KOKOUKSISSA

Kokouksen alussa kokoukseen osallistujille myönnetään erilaisia oikeuksia kokousteknisten käytänteiden osalta. Oikeuksia voivat olla läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Oikeudet vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet osallistujalla on vaikuttaa kokouksessa tehtävään päätöksentekoon.

PIRATE ry:n varsinaisilla jäsenillä on läsänäolo-, puhe-, ääni- sekä aloiteoikeus. Kannatusjäsenillä on (läsnäolo- ja puheoikeus) ja hallitusalumneilla (läsnäolo-oikeus). Tarvittaessa oikeuksia voidaan myöntää lisää esimerkiksi erikseen kutsutuille henkilöille.

Läsnäolo-oikeus
Oikeus olla läsnä ja seurata kokouksen kulkua. Ei puhe- tai äänioikeutta ellei erikseen myönnetty. Läsnäolo mahdollistaa kokouksen seuraamisen, mutta ei mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin.

Puheoikeus
Oikeus osallistua keskusteluun ja käyttää puheenvuoroja. Sisältää myös läsnäolo-oikeuden. Puheoikeuden myötä on mahdollisuus vaikuttaa muiden mielipiteisiin ja sitä kautta päätöksentekoon.

Äänioikeus
Oikeus päätöksentekoon kokouksessa äänestyksissä ja vaaleissa. Sisältää myös läsnäolo- ja puheoikeuden. Antaa mahdollisuuden vaikuttaa suoraan päätöksiin osallistumalla äänestykseen ja käyttämällä henkilökohtaista ääntä.

Aloiteoikeus
Oikeus saattaa vireille jokin ehdotus, joka on käsiteltävä yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Aloitteet on lähetettävä yhdistyksen hallitukselle hallitus@piratery.fi, joka laittaa aloitteet ennen kokousta julkaistavalle kokouksen esityslistalle 14 vuorokautta ennen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen avoimet kokoukset:

 • Kevätkokous
 • Syyskokous
 • Ylimääräinen kokous

Hallituksen sisäiset kokoukset:

 • Hallituksen kokoukset
 • Kesäkokous
 • Järjestäytymiskokous

Kevätkokous

Sääntömääräiseen kevätkokoukseen ovat tervetulleita kaikki PIRATE ry:n jäsenet, kannatushenkilöt ja vanhat hallitustoimijat. Kevätkokousessa käsitellään edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätös ja myönnetään edeltävän vuoden hallitustoimijoille vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa käsitellään mahdolliset sääntömuutokset tai muut tärkeät jäseniä ja yhdistyksen toimintaa koskevat asiat. Kevätkokousen ajankohta ajoittuu usein maaliskuun loppupuolelle. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta ja haluat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, olet lämpimästi tervetullut seuraamaan kokousta.

Syyskokous

Kuten kevätkokoukseen, myös sääntömääräiseen syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki PIRATE ry:n jäsenet, kannatushenkilöt ja vanhat hallitustoimijat. Syyskokouksessa esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan vuoden hallitustoimijat, jotka valitaan paikan päällä suljetulla lippuäänestyksellä. Lisäksi kokouksessa käsitellään mahdolliset sääntömuutokset tai muut tärkeät jäseniä ja yhdistyksen toimintaa koskevat asiat. Syyskokousen ajankohta ajoittuu usein lokakuulle. Tämä kokous on tärkeä, mikäli haluat hakea PIRATE ry:n hallitukseen tai haluat jäsenenä vaikuttaa äänelläsi tulevasta hallituskokoonpanosta. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta ja haluat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, olet lämpimästi tervetullut seuraamaan kokousta.

Ylimääräinen kokous (järjestetään tarvittaessa)

Ylimääräiset kokoukset voivat olla tarpeen, jos tarkoituksena on tehdä sääntömuutoksia, täydentää hallituskokoonpanoa tai tehdä muita isoja yhdistystä koskevia päätöksiä. Sääntömääräiset ylimääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokouksen tavoin avoimia PIRATE ry:n jäsenille, kannatushenkilöille ja vanhoille hallitustoimijoille. Ajankohta voi sijoittua mihin aikaan vaan toimintavuodelle, usein ennen tai jälkeen kevät- tai syyskokouksen.

Hallituksen kokous

Hallituksen kokoukset ovat jokapäiväistä hallitustoimintaa ohjaavia kokouksia, joissa hallitus tekee päätöksiä mm. budjetointiin, jäsenpalveluihin, edunvalvontaan, tapahtumiin ja markkinointiin liittyen. Hallituksen kokouksessa vaihdetaan myös vastuualuekohtaiset ja henkilökohtaiset kuulumiset. Kokous pidetään usein 2 viikon välein, tarvittaessa useammin tai harvemmin. Vuodessa kokouksia kertyykin usein reilu 20.
Ajoittain hallituksen kokoukset voivat olla avoimia, jolloin PIRATE ry:n jäsenet, kannatushenkilöt ja vanhat hallitustoimijat voivat tulla seuraamaan kokousta. Avoimet kokoukset ovat hyvä mahdollisuus tutustua hallitustoimintaan ja kokouskäytänteisiin. Usein yksi hallituksen avoin kokous järjestetäänkin ennen syyskokousta rekrytointi-illan yhteydessä.

Järjestäytymiskokous

PIRATE ry:n syyskokouksessa valittu hallitus järjestäytyy tulevaa vuotta varten järjestäytymiskokouksessa. Kokouksessa valitaan hallitusten jäsenten vastuualueet eli tuttavallisemmin ”pestit” tulevalle vuodelle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kuitenkin syyskokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä. Lisäksi kokouksessa käydään läpi tulevaa toimintavuotta koskevia yhteisiä pelisääntöjä. Ajankohta on usein marraskuussa.

Kesäkokous

Hallituksen kesäkokous on toimintakauden puolivälin rajapyykki. Kesäkokouksessa hallitus suunnittelee tulevan syksyn aikataulua, toimintaa ja taloutta sekä käsittelee vastuualueilta tulleita esityksiä. Kokouksen kylkeen on liitetty ryhmäytymis- ja virkistystoimintaa. Kesäkokouksen ajankohta ajoittuu kesäkuukausille, usein kesä- tai heinäkuulle.

Kysy lisätietoja: hallitus@piratery.fi