Siirry suoraan sisältöön

sosiaalipolitiikka

Edunvalvontatiedote

PIRATE ry:n kopo-kahvit

PIRATE ry järjesti lukukausittaiset kopo-kahvitukset, johon oli kutsuttu TAMKin tutkintovastaavat, opinto-ohjaajat sekä osaamispäälliköt eri terveydenalan tutkinto-ohjelmista. Keskustelussamme nousi esille seuraavia teemoja:

 • Kollegiaalisuus ja sen tukeminen opintojen aikana
 • Harjoittelupaikkojen riittävyys opiskelijoille
 • Opiskelijaohjaaminen
  • Ohjausosaamiseen panostaminen, jotta työelämään valmistuvilla opiskelijoilla on valmiuksia ohjata opiskelijoita
 • Ideoitu opintovierailuja Pirhan yksiköissä
 • Keskustelimme koulukiusaamisesta ja tuntien häirinnästä, sekä miten siihen voitaisiin paremmin puuttua
 • Jobiilin toiminnan avaaminen opiskelijoille, käytänteet selväksi

Edunvalvonta vuonna 2023

 • PIRATE ry on osallistunut uuden opetussuunnitelman kehittämiseen
  • Pyrimme huomioimaan opiskelijoiden taloudellisen tilanteen ja jaksamisen uutta opetussuunnitelmaa tarkasteltaessa
 • Olemme innovoineet yhdessä opiskelijaedustajien, koulun sekä Pirhan henkilöstön kanssa uusia tapoja toteuttaa ohjattuja harjoitteluita
 • PIRATE ry on ottanut yhteyttä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluejohtajaan sekä sosiaali- ja terveysjohtajaan ohjattujen harjoitteluiden tiimoilta. Tapaamme Pirhan edustajien kanssa vielä joulukuussa 2023. Ilmaisimme yhteydenotossamme huolen harjoittelupaikkojen riittävyydestä, sillä ilman harjoittelupaikkaa jäävien opiskelijoiden määrä on kasvussa. Tapaamisen tarkoituksena olisi yhdessä miettiä ratkaisuja nykyiseen tilanteeseen.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, sen laadusta tai haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta, ota pienelläkin kynnyksellä yhteyttä:

 • Koko hallitus: hallitus@piratery.fi
 • Koulutuspolitiikka (edunvalvonta): kopo@piratery.fi
 • Sosiaalipolitiikka (hyvinvointi): sopo@piratery.fi
 • Häirintäyhdyshenkilöt:
  • hairinta.mila@piratery.fi
  • hairinta.riku@piratery.fi

Myös meidän nettisivujen purnausnurkka, jossa voi ottaa anonyymisti yhteyttä: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/

Edunvalvontatiedote

PIRATE ry:n kopokahvit

On taas aika vastailla TAMKin keräämään opiskelijapalautteeseen! Opiskelijapalautetta kerätään 24.10.-10.11. ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoilta sekä viime keväänä aloittaneilta YAMK-opiskelijoilta. Palautekyselyn löydät omasta tuni-sähköpostistasi! Opiskelijapalautteeseen vastaaminen on myös sinun etusi. PIRATE ry:n lukukausittaisilla kopokahveilla tavataan TAMKin henkilökuntaa, kuten opinto-ohjaajat ja tutkintovastaavat. Käymme läpi yhteistyöfoorumeilla ja opiskelijapalautteissa esille tulleita asioita.

Muuta

Sairaanhoitajien yhteistyöfoorumeilla heräsi keskustelua hyvien teemojen pohjalta. Esille nousi mm. koulukiusaaminen ja tuntien häirintä. Haluaisimme muistuttaa opiskelijoita siitä, että kiusaaminen ei kuulu mihinkään ikäluokkaan. Toivoisimmekin jokaisen puuttuvan kiusaamiseen, mikäli sellaista huomaa. Jokainen opiskelija ansaitsee tulla nähdyksi ja kunnioitetuksi, sekä jokaisella tulisi olla rauha oppia.

Jos koet tai huomaat kiusaamista, voit ottaa myös meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä:

 • Koko hallitus: hallitus@piratery.fi
 • Koulutuspolitiikka (edunvalvonta): kopo@piratery.fi
 • Sosiaalipolitiikka (hyvinvointi): sopo@piratery.fi
 • Häirintäyhdyshenkilöt:
  • hairinta.mila@piratery.fi
  • hairinta.riku@piratery.fi

Myös meidän nettisivujen purnausnurkka, jossa voi ottaa anonyymisti yhteyttä: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/

Edunvalvontatiedote

Kopon mietteitä

Tarvitseeko tilanteen aina olla kriittinen, ennen kuin potilaan tunteet huomioidaan ja niistä keskustellaan?

Osallistuin perjantaina 22.9. Sairaanhoitajapäiville messukeskuksessa. Kävin myös joillakin luennoilla, ja haluaisin jakaa yhdestä mielenkiintoa herättäneestä muutamia asioita myös tänne.

”Mihin sairaanhoitaja tarvitsee tunneälytaitoja”- luennolla avattiin tunneälytaitoja käsitteenä, sekä kuinka niitä kukin voisi hyödyntää ja kehittää.

 • Tunneälytaidoilla iso merkitys hoitajien jaksamiseen.
 • Ihmisillä tarpeet tunteiden takana. Jokaisella on tarve tulla kohdatuksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja kuulluksi.
 • Tunteita on yleensä useampi samaan aikaan. Potilas voi näyttäytyä vihaisena, mutta taustalla voi olla esimerkiksi pelko. Tärkeää tunnistaa primaarinen tunne, jotta se tulee nähdyksi. Tilanteen huomiointi on oleellista tunteen ymmärtämiseksi.
 • Opettele käsittelemään ja päästämään hankalista tunteista irti ennen seuraavaa potilaskohtaamista. Sanat voivat unohtua, tunnetilat jäävät mieleen. Omat tunteet on käytävä läpi jossain vaiheessa.
 • Tunnetaitojen vahvistus vaatii rohkeutta ja itsensä altistamista vaikeille tunteille.
 • Laadukas hoito ja potilaskohtaaminen vaatii tunnekohtaamista. Potilas tuo seuraavaan kohtaamiseen huomiotta jätetyt tunteet.

Sopon ja kopon Yhteystiedot

Voit laittaa meille viestiä pienelläkin kynnyksellä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, sen laadusta tai haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta: 

kopo@piratery.fi tai sopo@piratery.fi

Hallitukselle myös laittaa nimettömänä viestiä meidän purnausnurkkaan: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/ 

Edunvalvontatiedote

PIRATE ry on ollut TAMKin sekä Pirhan työntekijöiden kanssa harjoitteluiden innovointityöpajassa ideoimassa erilaisia tapoja suorittaa harjoitteluita. Yhdessä mietittiin, kuinka harjoittelupaikkoja voitaisiin lisätä niin, että työntekijätkin jaksaisivat työssään ja opiskelijoilla olisi tasavertaisempi mahdollisuus päästä erilaisiin harjoitteluihin. Tilaisuudessa oli esittelemässä HUSin oppimisyksikön oh, joka kertoi syksyllä 2022 heillä alkaneesta pilotista. 

Mikä? 

 • HUSin monialainen oppimisyksikkö, M12 verisuonikirurgian vuodeosasto 
 • HUSin tavoitteena oli lisätä kirurgisen hoitotyön harjoittelupaikkoja.  
 • Haluttiin myös uusi harjoittelumalli, jossa korostuisi monialainen oppiminen.  
 • Oppimisyksikön käytäntömallissa opiskelijoiden tiimityötaidot sekä päätöksenkyky vahvistuu. 

Tämä meille? 

Opiskelijat tekevät kolmivuorotyötä, ja opiskelijoita on 24/7 kesää ja joulua lukuun ottamatta. Opiskelijoita on 5 aamuvuorossa, 5 iltavuorossa ja 1-2 opiskelijaa yövuorossa. Ohjaajia on sekä aamussa että illassa 2-3. Yövuorossa on yksi ohjaaja. HUSin malli koettiin pilotin haasteista huolimatta toimivana ja hyvänä tapana oppia. Idea sai kannatusta tapaamisessa, ja Pirhan sekä TAMKin työntekijät pohtivat yhdessä opiskelijaedustajien kanssa mallin toimivuutta Pirhan alueella.  

Sopo ja kopo 

Voit laittaa meille viestiä pienelläkin kynnyksellä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, sen laadusta tai haluat kertoa epäasiallisesta kohtelusta: 

kopo@piratery.fi tai sopo@piratery.fi

Hallitukselle myös laittaa nimettömänä viestiä meidän purnausnurkkaan: https://www.piratery.fi/ota-yhteytta/ 

Edunvalvontatiedote

In English below!

Pirkanmaan hyvinvointialue

Työsopimus:

 • Uutta työsopimusta tarjottaessa vertaa sitä nykyiseen työsopimukseen. Mikäli uudessa sopimuksessa on huonommat ehdot, sitä ei tarvitse allekirjoittaa. Mikäli nykyinen työsopimus on hukassa, kopion saa palkkatoimistosta.
 • Työsuhde-edut kuuluvat myös määräaikaisille, sillä työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti!

Palkanmaksun ongelmat:

 • Mikäli palkkaa ei ole maksettu palkkapäivänä ollenkaan, siitä puuttuu osa tai palkka on maksettu väärin, vaadi esihenkilöltä palkanmaksua heti. Vaadi myös viivästyskorkoa. Käytä sähköpostia ja talleta viesti.
 • Vertaa joulukuun ja viimeisintä palkkalaskelmaasi. Palkkarakenteen tulee olla sama, henkilökohtaiset lisät ja työkokemuslisät ovat ennallaan.

______________________________________________________________________________

Employment contract:

 • If employer offers a new employment contract, compare it with the current contract. If the new contract has worse terms you don’t have to sign it. In case you have lost your contract, you can ask a copy from the payroll office.
 • As a temporary worker you are entitled to same fringe benefits as permanent employees. Employment Contracts Act requires that employer treats employees equally!

Salary payment problems:

 • If the salary hasn’t been paid at all on the payday, a part is missing or the salary has been paid incorrectly, demand payment from the employer immediately. Also demand penalty interest. Use email to communicate and save the messages.
 • Compare your received payslip from December to your latest. The salary structure must be the same including same personal bonuses and work experience bonuses.